1997 yılında Altaş Şirketler grubu altında üretime başlayan Altaş Su Ürünleri firması çeyrek asırdır büyümeye devam ediyor.

  Gümüşhane

  Ana Sayfa Tesislerimiz Gümüşhane

  Gümüşhane Tesisi

  Gümüşhane İli Kürtün İlçesi Özkürtün Beldesinde Kürtün Baraj gölünde 2014 den bu yana üretim yapmakta olan 400 ton/yıl kapasiteli Alabalık yetiştiriciliği tesisi.
  Çiftliklerden hasat edilen balıklar bekletilmeden gıdaya uygun livarlar içerisinde işletmeye nakledilir. Üreticilerle yapılacak tedarikçi protokolleri ile balıklar belirli büyüklüğe geldikten sonra hasat edildiğinden 1,5 kg’dan daha büyük balıklar işletmeye gelecektir. Gelen balıkların hammadde kabul kısmında ön kontrolleri yapılır ve organoleptik değerlendirme ile ilk değerlendirmesi yapılır. Kabul parametreleri uygun olan balıklar tartılıp, kasalara alınır ve muhafaza edilmek üzere 0-4⁰C’daki soğuk hava deposuna nakledilir. İşletmede taze balıklar müşteri talebine göre bütün veya iç organları ayıklanmış/temizlenmiş olarak sevk edilebilecektir. Bütün olarak taze sevki yapılacak balıklar soğuk hava deposundan çıkarılır, kalibre edilir, strafor kasalar içerisine alınır, etiketlenir ve yeniden soğuk zincire dâhil edilerek piyasaya arz edilir. Eğer müşteriler tarafından iç organları temizlenmiş halde talep ediliyor ise, kalibre edilen balıklar iç alma makinelerinde temizlenir. İç organlarından ayrıştırılan balıklar yıkama makinasında yeni ozonlanmış su ile yıkanır ve balık sıvılarından arındırılır. İç organları ayıklanmış, temizlenmiş bu balıklar strafor kutulara dizilerek buzlanırlar ve etiketlenir. Eğer taze olarak satılacaksa soğuk hava deposuna gönderilir. Balıklar dondurularak gönderilecek ise strafor kutulara dizilmeden IQF – (Individual Quick Frozen) denilen bireysel hızlı dondurma ünitesine gönderilir. Tavalara dizilen balıklar -60⁰C’daki bu sistemde -18 ile -25 ⁰ C arasında hızlıca şoklanır.

  Bir Telefon Uzakta

  0 452 777 2 777

  Sorularınız mı var?
  Bizi Bugün Arayın!

  0 452 777 2 777

  info@altassuurunleri.com

  Şirketimiz Hakkında

  1997 yılında Altaş Şirketler grubu altında üretime başlayan Altaş Su Ürünleri firması çeyrek asırdır büyümeye devam ediyor. Kurucumuz Su Ürünleri Mühendisi Selim Altaş’ın önderliğinde, şirketimiz 09.01.2019 tarihinde kurumsal yapılanmaya ihtiyaç duyarak teknoloji altyapısını geliştirdi.
  Katalog